Blog

Jak ustalana jest wartość nieruchomości otrzymanej w spadku?

Odziedziczenie nieruchomości wiąże się z rozmaitymi konsekwencjami natury prawnej i podatkowej. Konieczność sprostanie ustawowym obowiązkom wymaga poznania wartości uzyskanego spadku. Należy zatem poznać zasady jej wyliczania.

Czytaj dalej

Jakie uprawnienia posiada rzeczoznawca majątkowy?

Przepisy prawa wymagają, aby w określonych sytuacjach wartość majątku posiadała udokumentowanie w postaci sporządzonego operatu szacunkowego. O sformalizowaną wycenę majątku występuje się przed jego zbyciem lub nabyciem. Wiedza o tym, jak cenna jest nasza własność, warunkuje starania o otrzymanie kredytu hipotecznego. Wówczas w tych i wielu innych sytuacjach musimy zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego. Warto…

Czytaj dalej

Jak ustalić cenę lokalu usługowego?

Lokal usługowy to nieruchomość komercyjna, czyli przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym pozbawieniem funkcji mieszkalnej. Użytkowanie lokalu usługowego musi generować przychody. Lokalami usługowymi będą przede wszystkim punkty handlowo-usługowe. Miarodajne określenie wartości lokalu usługowego nie jest prostym zadaniem. Z pewnością pomocne okaże się przygotowanie operatu szacunkowego przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego. Sprawdźmy, od czego zależy wartość…

Czytaj dalej

Kredyt hipoteczny a wycena nieruchomości

Kredyt hipoteczny to sposób finansowania nieruchomości, którego prawną formą zabezpieczenia jest hipoteka. Może on zostać wykorzystany nie tylko na zakup istniejącej nieruchomości, ale także na budowę nowego domu, remont lub rozbudowę nieruchomości, a także zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Kredyt hipoteczny to zobowiązane długoterminowe, którego oprocentowanie i sposób spłat zależą od warunków, ustalonych przez…

Czytaj dalej

Jak wycenić lokal mieszkalny na potrzeby spółdzielni?

Rzeczoznawca majątkowy przeprowadza wyceny dla spółdzielni mieszkaniowych w celu określenia wartości rynkowej działki budowlanej lub lokalu mieszkalnego, ale nie tylko. Wycena od rzeczoznawcy będzie niezbędna również wówczas, gdy trzeba określić wartość spółdzielczych praw własnościowych do lokalu. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zaliczane jest do ograniczonych praw rzeczowych i jako takie wymaga przestrzegania Powszechnych Krajowych Zasad…

Czytaj dalej

Wycena działki budowlanej krok po kroku

Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej sporządzana jest w formie operatu szacunkowego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Przygotowywana jest w celu określenia wartości rynkowej działki budowlanej, komercyjnej lub leśnej, czyli jej najbardziej prawdopodobnej kwoty, jaką można za nią uzyskać na rynku w momencie sporządzenia wyceny. Przeprowadza się ją metodą porównawczą lub dochodową na podstawie danych możliwych do weryfikacji,…

Czytaj dalej

Jakie czynniki kształtują wartość rynkową nieruchomości?

Zgodnie z PKZW i rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego, wartość rynkowa nieruchomości to kwota szacunkowa, którą można uzyskać w dniu sporządzania wyceny za nieruchomość na mocy transakcji sprzedażowej. Zastrzeżeniem jest konieczność wyraźnego zamiaru zawarcia umowy ze strony kupującego i sprzedającego, zawarcie transakcji na zasadach rynkowych i działanie wykluczające przymus. Kwota szacunkowa wyrażana jest wartością pieniężną i stanowi…

Czytaj dalej

Jak wybrać rzeczoznawcę majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną, która posiada licencję w zakresie szacowania nieruchomości. Posiadanie odpowiednich uprawnień w tym zawodzie jest szczególnie istotnie, ponieważ ich brak podlega karze grzywny. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązuje się do obiektywizmu oraz działania w zgodzie z prawem i zasadami etyki zawodowej. Powinien być niezależny, precyzyjny i dociekliwy. Sprawdźmy, na jakie czynniki zwrócić uwagę…

Czytaj dalej

Odszkodowanie za mienie zabużańskie. Co musisz wiedzieć?

Mienie zabużańskie to zwyczajowa nazwa Kresów Wschodnich, z których przymusowo przesiedlano Polaków po II Wojnie Światowej. Należą do niego tereny dawnego pogranicza wschodniego, które obecnie wchodzą w skład terytorium państwowego Ukrainy, Białorusi oraz Litwy. Odszkodowania dla wysiedlonych zaczęły być przyznawane w latach 40., jednak do czasów współczesnych nie wszystkie uprawnione osoby otrzymały rekompensatę. Prawo do…

Czytaj dalej

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym, sporządzonym w formie pisemnej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Sporządzenie operatu szacunkowego jest konsekwencją przeprowadzonej wyceny nieruchomości. Może być on wykorzystany jako materiał dowodowy, a zasady jego przygotowana są regulowane prawnie. Sporządzony operat szacunkowy może podlegać ocenie organizacji zawodowej rzeczoznawcy majątkowego lub zaopiniowaniu przez innego specjalistę. Sprawdźmy, co jeszcze warto wiedzieć…

Czytaj dalej