Blog

Ile kosztuje wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę?

Stawki za wycenę nieruchomości w Polsce są bardzo zróżnicowane i uzależnione od wielu czynników. Rzeczoznawcy majątkowi nie mają narzuconego odgórnie cennika, do którego musieliby się stosować. W związku z tym trudno jednoznacznie określić cenę za operat szacunkowy nieruchomości; można jedynie wyznaczyć średni koszt wyceny danego rodzaju nieruchomości. Od czego zależy stawka rzeczoznawcy majątkowego? Jakie „widełki…

Czytaj dalej

Jak zweryfikować wiarygodność rzeczoznawcy majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy to wyjątkowy zawód, który zalicza się do tzw. zawodów zaufania publicznego. Do grupy zawodów zaufania publicznego zalicza się zawody, których wykonywanie związane jest z wykonywaniem zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Osoba, która tak, jak to jest w przypadku bycia rzeczoznawcą majątkowym, nie…

Czytaj dalej

Jakie dokumenty trzeba przygotować do wyceny nieruchomości?

Osoby, które planują sprzedaż swojego domu lub mieszkania, nie zawsze wiedzą, jak powinny wycenić daną nieruchomość. Dlatego część z nich prosi o pomoc profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego, który osobiście oceni stan nieruchomości i powie, ile rzeczywiście jest ona warta. Wycena jednak nie ogranicza się tylko do obejrzenia danego lokum, lecz obejmuje też dokładne przeanalizowanie jego dokumentów…

Czytaj dalej

Dlaczego rzeczoznawca majątkowy musi posiadać ubezpieczenie OC?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Jest to osoba fizyczna będąca w posiadaniu uprawnień do szacowania nieruchomości. Oznacza to, że rzeczoznawca majątkowy może określać wartość nieruchomości. Na tym nie kończą się jednak jego uprawnienia. Może on bowiem także określać wartość maszyn oraz urządzeń, pod warunkiem, że te są trwale związane z interesującymi rzeczoznawcę majątkowego nieruchomościami.

Czytaj dalej

Jak ustalana jest wartość nieruchomości otrzymanej w spadku?

Odziedziczenie nieruchomości wiąże się z rozmaitymi konsekwencjami natury prawnej i podatkowej. Konieczność sprostanie ustawowym obowiązkom wymaga poznania wartości uzyskanego spadku. Należy zatem poznać zasady jej wyliczania.

Czytaj dalej

Jakie uprawnienia posiada rzeczoznawca majątkowy?

Przepisy prawa wymagają, aby w określonych sytuacjach wartość majątku posiadała udokumentowanie w postaci sporządzonego operatu szacunkowego. O sformalizowaną wycenę majątku występuje się przed jego zbyciem lub nabyciem. Wiedza o tym, jak cenna jest nasza własność, warunkuje starania o otrzymanie kredytu hipotecznego. Wówczas w tych i wielu innych sytuacjach musimy zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego. Warto…

Czytaj dalej

Jak ustalić cenę lokalu usługowego?

Lokal usługowy to nieruchomość komercyjna, czyli przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym pozbawieniem funkcji mieszkalnej. Użytkowanie lokalu usługowego musi generować przychody. Lokalami usługowymi będą przede wszystkim punkty handlowo-usługowe. Miarodajne określenie wartości lokalu usługowego nie jest prostym zadaniem. Z pewnością pomocne okaże się przygotowanie operatu szacunkowego przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego. Sprawdźmy, od czego zależy wartość…

Czytaj dalej

Kredyt hipoteczny a wycena nieruchomości

Kredyt hipoteczny to sposób finansowania nieruchomości, którego prawną formą zabezpieczenia jest hipoteka. Może on zostać wykorzystany nie tylko na zakup istniejącej nieruchomości, ale także na budowę nowego domu, remont lub rozbudowę nieruchomości, a także zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Kredyt hipoteczny to zobowiązane długoterminowe, którego oprocentowanie i sposób spłat zależą od warunków, ustalonych przez…

Czytaj dalej

Jak wycenić lokal mieszkalny na potrzeby spółdzielni?

Rzeczoznawca majątkowy przeprowadza wyceny dla spółdzielni mieszkaniowych w celu określenia wartości rynkowej działki budowlanej lub lokalu mieszkalnego, ale nie tylko. Wycena od rzeczoznawcy będzie niezbędna również wówczas, gdy trzeba określić wartość spółdzielczych praw własnościowych do lokalu. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zaliczane jest do ograniczonych praw rzeczowych i jako takie wymaga przestrzegania Powszechnych Krajowych Zasad…

Czytaj dalej

Wycena działki budowlanej krok po kroku

Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej sporządzana jest w formie operatu szacunkowego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Przygotowywana jest w celu określenia wartości rynkowej działki budowlanej, komercyjnej lub leśnej, czyli jej najbardziej prawdopodobnej kwoty, jaką można za nią uzyskać na rynku w momencie sporządzenia wyceny. Przeprowadza się ją metodą porównawczą lub dochodową na podstawie danych możliwych do weryfikacji,…

Czytaj dalej