Operaty szacunkowe

Operaty szacunkowe

Opracowywane przeze mnie operaty szacunkowe są zgodne z obowiązującymi normami i akceptowane przez wszystkie banki w kraju. Wyceny nieruchomości mogą być wykorzystywane m.in. do:

  • celów podatkowych,
  • rozliczeń księgowych,
  • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
  • dokładnego określenia ceny kupna-sprzedaży,
  • odpowiedniego podziału majątku,
  • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu,
  • dokładnego określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
  • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej,
  • ustalenia wysokości opłaty planistycznej.

Operat szacunkowy to dokument, określający wartość danej nieruchomości. Musi zostać przygotowany przez specjalistę w tej dziedzinie – pod uwagę trzeba wziąć wiele kwestii, takich jak przepisy, ceny rynkowe, rodzaj nieruchomości, jej lokalizacja, stan techniczny. Wycena domu jest niezbędna m.in. gdy planują Państwo sprzedaż budynku. Szacowanie wartości lokalu może być także potrzebne przy staraniu się o kredyt hipoteczny albo w trakcie spraw sądowych o spadek czy podział majątku.