Jakie dokumenty trzeba przygotować do wyceny nieruchomości?

Osoby, które planują sprzedaż swojego domu lub mieszkania, nie zawsze wiedzą, jak powinny wycenić daną nieruchomość. Dlatego część z nich prosi o pomoc profesjonalnego rzeczoznawcę majątkowego, który osobiście oceni stan nieruchomości i powie, ile rzeczywiście jest ona warta. Wycena jednak nie ogranicza się tylko do obejrzenia danego lokum, lecz obejmuje też dokładne przeanalizowanie jego dokumentów i zaznajomienie się z jego stanem prawnym. Jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie z rzeczoznawcą?

Mieszkanie a dom

Inaczej szacuje się wartość mieszkania, a inaczej domu. W przypadku tego drugiego liczy się nie tylko metraż, wykończenie i stan techniczny, ale też wielkość posesji, czy połączenie działki z drogą publiczną. Dlatego też w przypadku wyceny mieszkania własnościowego na spotkanie wystarczy zabrać odpis z księgi wieczystej i kopię umowy przedwstępnej (jeśli chodzi o sprzedaż). Sytuacja komplikuje się, jeśli wyceniany jest lokal spółdzielczy. Wtedy właściciel powinien dostarczyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, odpis z księgi wieczystej dla lokalu (lub gruntu – jeśli lokal nie ma swojej księgi), zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające informacje o samej nieruchomości oraz osobie, której przysługuje prawo do lokalu, a także, jak w poprzednim przypadku, kopię umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy). Jakie dokumenty należy więc przygotować, gdy czeka nas wycena domu? W tym wypadku jest to wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub decyzja o warunkach zabudowy), pozwolenie użytkowania (lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania), odpis z księgi wieczystej i ponownie, w razie potrzeby, kopia umowy przedwstępnej.

Nieruchomość w budowie lub działka

Przed spotkaniem z rzeczoznawcą majątkowym zawsze warto zapytać go, jakich dokumentów dokładnie potrzebuje. W przypadku wyceny „pustej” działki oczywiście sprzedający nie dostarczy pozwolenia na użytkowanie domu – zamiast tego powinien jednak zabrać ze sobą mapę zasadniczą nieruchomości. Pozostała lista dokumentów jest taka sama, jak w przypadku wyceny domu. Dodatkowe dokumenty do wyceny przydadzą się również w przypadku wyceny domu mieszkalnego będącego w budowie. Do wymienionych w poprzednim akapicie dokumentów należy dopisać jeszcze fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku. W przypadku wyceny lokalu mieszkalnego będącego w budowie rzeczoznawca powinien zapoznać się z odpisem księgi wieczystej, na której realizowana jest inwestycja, wypisem rejestru gruntów działki, na której realizowana jest inwestycja, pozwoleniem na budowę, a także przedwstępną umową kupna-sprzedaży z inwestorem.

Jak zweryfikować wiarygodność rzeczoznawcy majątkowego? Przeczytaj na naszym blogu