Strona główna » Usługi » Dokumenty

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania wyceny nieruchomości

Podstawowe dokumenty wymagane do wyceny nieruchomości

Praca rzeczoznawcy majątkowego to duża odpowiedzialność. Przez lata działalności w zawodzie miałem okazję wielokrotnie zajmować się wyceną nieruchomości różnego rodzaju. W tym czasie zdobyłem ogromne doświadczenie zawodowe, a także niezbędną wiedzę, dzięki którym mogę świadczyć profesjonalne usługi. Przygotowywane w moim biurze w Bolesławcu operaty szacunkowe zgodne są z przepisami prawnymi oraz wymogami administracyjnymi. Poniżej przedstawiam Państwu listę dokumentów, które są potrzebne rzeczoznawcy do prawidłowego oszacowanie nieruchomości.

Działki budowlane

Działki budowlane

 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna,
 • mapa zasadnicza,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy).
Budynki i obiekty

Dom mieszkalny

 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy).
Budynki i obiekty

Dom mieszkalny w budowie

 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku,
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy).
Mieszkania

Lokal mieszkalny

 • odpis z księgi wieczystej,
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy).
Mieszkania

Lokal mieszkalny - spółdzielczy

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • odpis z księgi wieczystej lokalu (jeśli jest założona) lub odpis z księgi wieczystej gruntu (jeśli brak KW dla lokalu),
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, oraz powierzchnię użytkową, położenie na piętrze i układ funkcjonalny lokalu),
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy).
Mieszkania

Lokal mieszkalny w budowie

 • odpis z księgi wieczystej, na której realizowana jest inwestycja,
 • wypis z rejestru gruntów na działki,  na których realizowana jest inwestycja,
 • pozwolenie na budowę,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową).
Lokale usługowe

Nieruchomość komercyjna

 • lista dokumentów ustalana indywidualnie dla danej nieruchomości.

Usługi rzeczoznawcy

Więcej szczegółów dotyczących wymaganych dokumentów udzielę Państwu osobiście lub telefonicznie, po otrzymaniu informacji na temat rodzaju nieruchomości. Przygotowanie operatu szacunkowego trwa zazwyczaj nie dłużej niż 2 tygodnie – wszystko zależy od specyfiki danej posesji – proces wyceny mieszkania będzie krótszy wyceny obszernego domu czy też mienia zabużańskiego. Obsługuję Klientów nie tylko z Bolesławca, lecz także z wielu okolicznych miejscowości, takich jak: Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój czy też Gryfów Śląski. Zapraszam do kontaktu!