Wymagane dokumenty

Zobacz, co musi posiadać rzeczoznawca majątkowy

Praca rzeczoznawcy majątkowego to duża odpowiedzialność. Przez lata działania w zawodzie miałem okazję wielokrotnie zajmować się wyceną nieruchomości różnego rodzaju. Szacuję również mienie zabużańskie zgodnie z obowiązującymi procedurami. Usługi świadczę na bazie rozbudowanej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Poniżej przedstawiam listę dokumentów, która jest dla rzeczoznawcy niezbędna, aby ten odpowiednio wykonał szacowanie nieruchomości. Zachęcam również do sprawdzenia mojej szczegółowej oferty.

Podstawowe dokumenty wymagane do wyceny

Podstawowe dokumenty wymagane do wyceny domu i mieszkania.

Działki budowlane

Działki budowlane

 • wypis z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • mapa zasadnicza
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • odpis z księgi wieczystej
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
Budynki i obiekty

Dom mieszkalny

 • wypis z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwoleniena użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • odpis z księgi wieczystej
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
Budynki i obiekty

Dom mieszkalny w budowie

 • wypis z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • pozwoleniena użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • odpis z księgi wieczystej
 • fragment projektu technicznego z parametrami technicznymi budynku
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
Mieszkania

Lokal mieszkalny

 • odpis z księgi wieczystej
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
Mieszkania

Lokal mieszkalny - spółdzielczy

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • odpis z księgi wieczystej lokalu (jeśli jest założona) lub odpis z księgi wieczystej gruntu (jeśli brak KW dla lokalu)
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz powierzchnię użytkową, położenie na piętrze i układ funkcjonalny lokalu)
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
Mieszkania

Lokal mieszkalny w budowie

 • odpis z księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja
 • wypis z rejestru gruntów na działki/działek na których realizowana jest inwestycja pozwolenie na budowę
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)
Lokale usługowe

Nieruchomość komercyjna

 • lista dokumentów ustalana indywidualnie dla danej nieruchomości