Jak ustalana jest wartość nieruchomości otrzymanej w spadku?

Odziedziczenie nieruchomości wiąże się z rozmaitymi konsekwencjami natury prawnej i podatkowej. Konieczność sprostanie ustawowym obowiązkom wymaga poznania wartości uzyskanego spadku. Należy zatem poznać zasady jej wyliczania.

Jak oszacować wartość odziedziczonej nieruchomości?

Przed przystąpieniem do obliczenia wartości pozyskanej w ramach spadku nieruchomości, należy zapoznać się z dwoma terminami: nabycie i przyjęcie spadku. Pierwszy z nich mówi o tym, że stajemy się spadkobiercami w chwili śmierci spadkodawcy. Stan odziedziczonych dóbr w tym nieruchomości ustala się na moment jego nabycia. Przy czym jest to czysta wartość, którą otrzymujemy po odliczeniu długów i innych powinności obciążających schedę. Drugi termin – przyjęcie spadku – odnosi się do daty, gdy zostajemy formalnymi właścicielami pozyskanych dóbr.

Wraz z wydaniem przez sąd orzeczenia potwierdzającego przyjęcie spadku będącego nieruchomością zostajemy w wielu przypadkach zobowiązani do zapłacenia podatku. Wyliczenie wartości spadku przeprowadza się w zgodzie z sytuacją rynkową panującą w momencie jego przyjęcia. Szacowanie wartości należy przeprowadzić rzetelnie i wiarygodnie. Niedopuszczalne jest zaniżanie lub zawyżanie stawki, ale pamiętamy, że obliczamy ją na stan z czasu nabycia. Oznacza to, że podajemy, np. wartość mieszkania sprzed remontu, który przeprowadziliśmy w czasie od nabycia do przyjęcia spadku.

Kiedy spadkobierca powinien zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego?

Przepisy prawa wymagają, aby wartość nieruchomości ustalił jej właściciel, czyli spadkobierca. Jest to czynność pozornie nieskomplikowana, jednak wymagająca dokładnej analizy aktów prawnych oraz znajomości cen i notowań obowiązujących na rynku nieruchomości. Oznacza to, że oprócz kierowania się przepisami należałoby znaleźć taką grupę własności, do której moglibyśmy przyrównać nasz majątek. Jeśli przystępujemy do wykazania wartości nieruchomości, to musimy uwzględnić średnie ceny obowiązujące dla typu naszej nieruchomości, które uzależnione są od lokalizacji, stanu, warunków itp. Osoba niezwiązana z branżą nieruchomości może to uczynić jedynie na zasadzie odniesienia i porównania cen nieruchomości upublicznianych w ogłoszeniach sprzedaży. Działanie to będzie wymagało poświęcenia ogromu energii oraz czasu, a nie zawsze możemy liczyć na pewny rezultat.

O wiele efektywniejszą metodą jest zwrócenie się do rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny odziedziczonej nieruchomości. Zakres prowadzonej działalności przez rzeczoznawcę oraz licencja nadana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju umożliwiają sporządzanie operatów szacunkowych. Rzeczoznawca majątkowy posługuje się przepisami ustawy o gospodarce nieruchomości oraz aktualnymi notowaniami na rynku nieruchomości, zatem jego ekspertyza jest wiarygodna i niepodważalna. Sporządzenie na jej podstawie rozliczenia podatku od przyjętego spadku, gwarantuje akceptację zeznania przez Urząd Skarbowy. Co więcej, uzyskanie niezależnej wyceny nieruchomości jest niezwykle pomocne podczas podziału majątku lub wyliczaniu wartości zachowku. W takich sytuacjach sąd akceptuje wycenę rzeczoznawcy majątkowego, który posiada również status biegłego sądowego.

Dlaczego rzeczoznawca majątkowy musi posiadać ubezpieczenie OC? Przeczytaj na naszym blogu