Dlaczego rzeczoznawca majątkowy musi posiadać ubezpieczenie OC?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Jest to osoba fizyczna będąca w posiadaniu uprawnień do szacowania nieruchomości. Oznacza to, że rzeczoznawca majątkowy może określać wartość nieruchomości. Na tym nie kończą się jednak jego uprawnienia. Może on bowiem także określać wartość maszyn oraz urządzeń, pod warunkiem, że te są trwale związane z interesującymi rzeczoznawcę majątkowego nieruchomościami.

Aby określić wartość nieruchomości (bądź też związanych z nią przedmiotów), rzeczoznawca majątkowy musi sporządzić wymagane przez prawo opracowania i ekspertyzy. W celu uchronienia się przed odpowiedzialnością finansową za ewentualne szkody, które mogą powstać podczas przeprowadzania ekspertyz, rzeczoznawca majątkowy powinien zagwarantować sobie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli tak zwane ubezpieczenie OC.

Mimo wszystko istnieją jednak określone przez prawo sytuacje, w których nie można skorzystać z ubezpieczenia. Dzieje się tak choćby wtedy, kiedy szkody zostają wyrządzone osobom będącym krewnymi rzeczoznawcy. Innego rodzaju sytuacje pozbawiające prawa do ubezpieczenia to dokonanie szkód po utracie uprawnień zawodowych oraz wyrządzenie szkód w następstwie działań wojennych lub też, co znacznie bardziej prawdopodobne, zamieszek.

Pozostałe powody dla posiadania ubezpieczenia OC

Co ważne, ochrona przed odpowiedzialnością finansową za ewentualne szkody nie jest jedynym powodem, dla którego rzeczoznawca majątkowy musi posiadać ubezpieczenie OC. Jest ono wymagane również z tego względu, że jego brak może poskutkować sankcjami związanymi z niedopilnowaniem formalności. Sankcje te mogą przybrać postać nie tylko odmów na poziomie administracyjnym, ale także kar finansowych.

Posiadanie ubezpieczenia OC ma także dla rzeczoznawcy majątkowego wartość „marketingową”. Legitymowanie się tego typu dokumentem zwiększa wiarygodność i z pewnością pozwala zyskać więcej klientów.

Podsumowując, trzeba powiedzieć, że na tym, iż rzeczoznawca majątkowy posiada ubezpieczenie OC, korzystają wszyscy. Klienci zyskują pewność, że mają do czynienia z człowiekiem wiarygodnym, rzeczoznawcza zabezpiecza się przed niekorzystnymi z jego punktu widzenia sytuacjami, a administracja państwowa ma wszystko pod kontrolą.

Jakie dokumenty trzeba przygotować do wyceny nieruchomości? Przeczytaj na naszym blogu