Blog

Wycena działki budowlanej krok po kroku

Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej sporządzana jest w formie operatu szacunkowego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Przygotowywana jest w celu określenia wartości rynkowej działki budowlanej, komercyjnej lub leśnej, czyli jej najbardziej prawdopodobnej kwoty, jaką można za nią uzyskać na rynku w momencie sporządzenia wyceny. Przeprowadza się ją metodą porównawczą lub dochodową na podstawie danych możliwych do weryfikacji,…

Czytaj dalej

Jakie czynniki kształtują wartość rynkową nieruchomości?

Zgodnie z PKZW i rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego, wartość rynkowa nieruchomości to kwota szacunkowa, którą można uzyskać w dniu sporządzania wyceny za nieruchomość na mocy transakcji sprzedażowej. Zastrzeżeniem jest konieczność wyraźnego zamiaru zawarcia umowy ze strony kupującego i sprzedającego, zawarcie transakcji na zasadach rynkowych i działanie wykluczające przymus. Kwota szacunkowa wyrażana jest wartością pieniężną i stanowi…

Czytaj dalej

Jak wybrać rzeczoznawcę majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną, która posiada licencję w zakresie szacowania nieruchomości. Posiadanie odpowiednich uprawnień w tym zawodzie jest szczególnie istotnie, ponieważ ich brak podlega karze grzywny. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązuje się do obiektywizmu oraz działania w zgodzie z prawem i zasadami etyki zawodowej. Powinien być niezależny, precyzyjny i dociekliwy. Sprawdźmy, na jakie czynniki zwrócić uwagę…

Czytaj dalej

Odszkodowanie za mienie zabużańskie. Co musisz wiedzieć?

Mienie zabużańskie to zwyczajowa nazwa Kresów Wschodnich, z których przymusowo przesiedlano Polaków po II Wojnie Światowej. Należą do niego tereny dawnego pogranicza wschodniego, które obecnie wchodzą w skład terytorium państwowego Ukrainy, Białorusi oraz Litwy. Odszkodowania dla wysiedlonych zaczęły być przyznawane w latach 40., jednak do czasów współczesnych nie wszystkie uprawnione osoby otrzymały rekompensatę. Prawo do…

Czytaj dalej

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym, sporządzonym w formie pisemnej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Sporządzenie operatu szacunkowego jest konsekwencją przeprowadzonej wyceny nieruchomości. Może być on wykorzystany jako materiał dowodowy, a zasady jego przygotowana są regulowane prawnie. Sporządzony operat szacunkowy może podlegać ocenie organizacji zawodowej rzeczoznawcy majątkowego lub zaopiniowaniu przez innego specjalistę. Sprawdźmy, co jeszcze warto wiedzieć…

Czytaj dalej

Kiedy warto zdecydować się na profesjonalną wycenę nieruchomości?

Pojęcie wyceny nieruchomości zostało zdefiniowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Wycena nieruchomości polega na określeniu rynkowej wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość, określona w wycenie jest najbardziej prawdopodobną ceną, którą można uzyskać na rynku za daną nieruchomość. Proces wyceny obejmuje określenie nie tylko wartości rynkowej, ale również katastralnej czy…

Czytaj dalej