Licencja Dariusz Sas

Jako rzeczoznawca majątkowy od 2005 roku świadczę usługi szacowania nieruchomości.

Mam nie tylko odpowiednie kompetencje, ale także bogate doświadczenie zawodowe, dzięki któremu umiem zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Moja oferta jest bardzo rozbudowana.

Moja historia zawodowa

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,

Minister Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szacowania nieruchomości nadał mi uprawnienia zawodowe nr 6020. Jestem biegłym sądowym odpowiedzialnym za wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze (zasięgiem obejmuje on Sądy Rejonowe na terenie nie tylko Jeleniej Góry, ale także między innymi Bolesławca, Lubania i Zgorzelca). Zajmuję się również wyceną nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Legnicy (zasięg obejmuje Sądy Rejonowe w Złotoryjach, Lubinie, Legnicy i Głogowie). Jestem również biegłym Sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Ukończyłem specjalistyczne szkolenia związane z usługami wyceny nieruchomości, które były organizowane przez Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przy udziale NBP. Jest to forma zabezpieczenia dla banków. Jednocześnie, dzięki temu widnieję na liście Bankowych Rzeczoznawców Majątkowych, którzy mogą sporządzać operaty szacunkowe na potrzeby różnych instytucji finansowych.

Ukończyłem również specjalistyczne szkolenia skarbowo-podatkowe na potrzeby świadczenia usług wyceny nieruchomości. Moje nazwisko widnieje w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych, który jest prowadzony przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie: http://www.transport.gov.pl.

Obecnie jestem także jednym z członków prestiżowego w regionie Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6020

nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju