Na czym polega badanie efektywności inwestowania?

Podjęcie decyzji o jakiejkolwiek inwestycji powinno zostać wyprzedzone przeprowadzeniem badania efektywności inwestycji. To działanie ma na celu zbadanie skutków decyzji o rozpoczęciu inwestycji. Dzięki niemu możliwe jest określenie potencjalnych zysków bądź strat związanych z tą konkretną inwestycją, co pozwala nam na łatwiejsze podjęcie decyzji, czy dane działanie będzie dla nas opłacalne.

Jak wykonuje się badanie efektywności inwestowania?

Podczas analizy konieczne jest określenie wszelkich kosztów związanych z inwestycją, a także przychodów, które generuje. Duże znaczenie mają koszty znaczące oraz koszty utraconych korzyści – są to wartości, które po rozpoczęciu inwestycji ulegają zmianom. Podczas analizy nie bierze się pod uwagę kosztów nieznaczących, czyli środków, które nie mają żadnego wpływu na  decyzję inwestycyjną. W jej skład nie wchodzą również koszty zapadłe, czyli te, które i tak zostały poniesione ze względu na decyzje podjęte w przeszłości.

Do określania zyskowności inwestycji najczęściej wykorzystuje się tak zwaną stopę zwrotu, czyli rentowność. Stopy zwrotu mogą być określane dziennie, tygodniowo, miesięcznie lub kwartalnie. W teorii można ją obliczyć samodzielnie, jednak jeżeli nie posiadamy doświadczenia, może nas to przerosnąć bądź dać nam nieprawidłowe wyniki. Z tego tytułu warto zlecić to profesjonalnemu rzeczoznawcy majątkowemu, który na podstawie konkretnych danych bezbłędnie określi koszty oraz przychody danej inwestycji.

Drugim, równie ważnym czynnikiem, który także ma wpływ na efektywność inwestycji jest jej ryzykowność. Poziom ryzyka jest zależny od kilku czynników. Jednym  nich jest charakter interesującego nas rynku inwestycyjnego. Do oceny ryzykowności inwestycji wykorzystuje się zmienność stopy zwrotu, czyli jej odchylenia standardowego bądź wariacji. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej analizie efektywności inwestycji mamy możliwość określenia, czy dobre wyniki są stałe, czy może stanowią przypadkowy wynik, który nie zostanie powtórzony.

Określone sposoby są tylko przykładem badania efektywności inwestycji. Obecnie dostępne są różnorodne metody, bardziej bądź mniej szczegółowe, opierające się na różnych danych. Jeżeli chcemy mieć pewność, że inwestycja została poddana dogłębnemu badaniu, warto zlecić to profesjonalnemu rzeczoznawcy majątkowemu, posiadającemu odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz narzędzia do podejmowania takich działań.

Dlaczego należy przeprowadzić ekspertyzę skutków finansowych? Przeczytaj na naszym blogu