Jak zweryfikować wiarygodność rzeczoznawcy majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy to wyjątkowy zawód, który zalicza się do tzw. zawodów zaufania publicznego. Do grupy zawodów zaufania publicznego zalicza się zawody, których wykonywanie związane jest z wykonywaniem zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Osoba, która tak, jak to jest w przypadku bycia rzeczoznawcą majątkowym, nie tylko musi mieć odpowiednie wykształcenie, ale także mieć cechy osoby rzetelnej i wiarygodnej. Dzisiaj właśnie o owej wiarygodności chcemy powiedzieć, a raczej napisać kilka słów.

Wybierając rzeczoznawcę bądź uważny

Wiarygodność rzeczoznawcy z pewnością da się sprawdzić fizycznie. Każdy rzeczoznawca, zwłaszcza majątkowy musi być wpisany do odpowiedniego centralnego rejestru rzeczoznawców. W przypadku rzeczoznawcy majątkowego jest to Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych, który widnieje na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. To pierwszy krok do sprawdzenia posiadanych przez danego rzeczoznawcę uprawnień i tym potwierdzenia jego wiarygodności.

Fakt znalezienie danej osoby w rejestrze oczywiście nie oznacza, pewności, że nasze interesy będą reprezentowane właściwie, a sprawa zostanie załatwiona w sposób, którego oczekiwaliśmy. Poza legalnością uprawnień ważne jest byciu wiarygodnym i dobrym rzeczoznawcą majątkowym coś jeszcze. Nim o nich powiemy, dokończmy sprawy formalne. Wiarygodny rzeczoznawca będzie korzystał z ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), które chroni jego i przede wszystkim interesy klientów, w razie popełnienia błędu. Jesteśmy tylko ludźmi. Choć błędy nie mają prawa zdarzać się w takich zawodach jak rzeczoznawca majątkowy lepiej dmuchać na zimne, gdyż przezorny zawsze, powtórzmy to zawsze ubezpieczony. Istotne jest również posługiwanie się przez rzeczoznawcę stosowną pieczątką Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, która zawiera ten sam numer rzeczoznawcy znajdujący się we wspomnianym rejestrze centralnym. Niby banał, ale naprawdę warto dopilnować tej kwestii.

Doświadczenie i etyka zawodowa

Kluczowe w pracy rzeczoznawcy jest obycie z wieloma rodzajami spraw, przeprowadzanymi wycenami. Dzięki doświadczeniu rzeczoznawca nie tylko „lepiej czuje temat”, ale także jego klienci mogą być spokojni, że zlecenie, którym ma się zająć, będzie wycenione adekwatnie do swej wartości, czyli w sposób realny.

Licencjonowany rzeczoznawca majątkowy będzie od początku do końca wzbudzał zaufanie i swoim postępowaniem, kulturą osobistą poświadczać będzie sprawdzone wcześniej formalne aspekty wiarygodności rzeczoznawcy. Poza działaniem zgodnie z prawem w pracy rzeczoznawcy majątkowego liczy się przede wszystkim bezstronność, wspomniana poufność danych (zachowanie tajemnicy zawodowej) i stosowanie zasad etyki zawodowej. Wysokiej klasy specjalista w zawodzie rzeczoznawcy będzie pracował na podstawie spisanej umowy o dzieło, która określi nie tylko zakres prac, jakimi ma się zająć rzeczoznawca, ale także koszt i czas wykonania zlecenia. Dla klientów to swego rodzaju dowód, czy też gwarancja uczciwości rzeczoznawcy i pewność, że otrzymany operat szacunkowy powstanie na czas.

Zawsze należy zachować czujność, bez względu na to komu, jakie prace zlecamy, ale w przypadku rzeczoznawcy majątkowego pomyłka, zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego nieodpowiedniej osobie, może zbyt dużo kosztować, by ryzykować podpisanie umowy zlecenia z pierwszym lepszym rzeczoznawcą w mieście.

Ile kosztuje wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę? Przeczytaj na naszym blogu