Blog

polisa oc

Dlaczego rzeczoznawca majątkowy musi posiadać ubezpieczenie OC?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Jest to osoba fizyczna będąca w posiadaniu uprawnień do szacowania nieruchomości. Oznacza to, że rzeczoznawca majątkowy może określać wartość nieruchomości. Na tym nie kończą się jednak jego uprawnienia. Może on bowiem także określać wartość maszyn oraz urządzeń, pod warunkiem, że te są trwale związane z interesującymi rzeczoznawcę majątkowego nieruchomościami.

rzeczoznawca majątkowy

Jakie uprawnienia posiada rzeczoznawca majątkowy?

Przepisy prawa wymagają, aby w określonych sytuacjach wartość majątku posiadała udokumentowanie w postaci sporządzonego operatu szacunkowego. O sformalizowaną wycenę majątku występuje się przed jego zbyciem lub nabyciem. Wiedza o tym, jak cenna jest nasza własność, warunkuje starania o otrzymanie kredytu hipotecznego. Wówczas w tych i wielu innych sytuacjach musimy zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego. Warto …

Jakie uprawnienia posiada rzeczoznawca majątkowy?Read More »

wycena lokalu usługowego

Jak ustalić cenę lokalu usługowego?

Lokal usługowy to nieruchomość komercyjna, czyli przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym pozbawieniem funkcji mieszkalnej. Użytkowanie lokalu usługowego musi generować przychody. Lokalami usługowymi będą przede wszystkim punkty handlowo-usługowe. Miarodajne określenie wartości lokalu usługowego nie jest prostym zadaniem. Z pewnością pomocne okaże się przygotowanie operatu szacunkowego przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego. Sprawdźmy, od czego zależy wartość …

Jak ustalić cenę lokalu usługowego?Read More »

kredyt hipoteczny na mieszkanie

Kredyt hipoteczny a wycena nieruchomości

Kredyt hipoteczny to sposób finansowania nieruchomości, którego prawną formą zabezpieczenia jest hipoteka. Może on zostać wykorzystany nie tylko na zakup istniejącej nieruchomości, ale także na budowę nowego domu, remont lub rozbudowę nieruchomości, a także zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Kredyt hipoteczny to zobowiązane długoterminowe, którego oprocentowanie i sposób spłat zależą od warunków, ustalonych przez …

Kredyt hipoteczny a wycena nieruchomościRead More »

wycena lokalu

Jak wycenić lokal mieszkalny na potrzeby spółdzielni?

Rzeczoznawca majątkowy przeprowadza wyceny dla spółdzielni mieszkaniowych w celu określenia wartości rynkowej działki budowlanej lub lokalu mieszkalnego, ale nie tylko. Wycena od rzeczoznawcy będzie niezbędna również wówczas, gdy trzeba określić wartość spółdzielczych praw własnościowych do lokalu. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zaliczane jest do ograniczonych praw rzeczowych i jako takie wymaga przestrzegania Powszechnych Krajowych Zasad …

Jak wycenić lokal mieszkalny na potrzeby spółdzielni?Read More »

Wycena działki budowlanej

Wycena działki budowlanej krok po kroku

Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej sporządzana jest w formie operatu szacunkowego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Przygotowywana jest w celu określenia wartości rynkowej działki budowlanej, komercyjnej lub leśnej, czyli jej najbardziej prawdopodobnej kwoty, jaką można za nią uzyskać na rynku w momencie sporządzenia wyceny. Przeprowadza się ją metodą porównawczą lub dochodową na podstawie danych możliwych do weryfikacji, …

Wycena działki budowlanej krok po krokuRead More »

Wartość rynkowa nieruchomości

Jakie czynniki kształtują wartość rynkową nieruchomości?

Zgodnie z PKZW i rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego, wartość rynkowa nieruchomości to kwota szacunkowa, którą można uzyskać w dniu sporządzania wyceny za nieruchomość na mocy transakcji sprzedażowej. Zastrzeżeniem jest konieczność wyraźnego zamiaru zawarcia umowy ze strony kupującego i sprzedającego, zawarcie transakcji na zasadach rynkowych i działanie wykluczające przymus. Kwota szacunkowa wyrażana jest wartością pieniężną i stanowi …

Jakie czynniki kształtują wartość rynkową nieruchomości?Read More »

Rzeczoznawca majątkowy

Jak wybrać rzeczoznawcę majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną, która posiada licencję w zakresie szacowania nieruchomości. Posiadanie odpowiednich uprawnień w tym zawodzie jest szczególnie istotnie, ponieważ ich brak podlega karze grzywny. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązuje się do obiektywizmu oraz działania w zgodzie z prawem i zasadami etyki zawodowej. Powinien być niezależny, precyzyjny i dociekliwy. Sprawdźmy, na jakie czynniki zwrócić uwagę …

Jak wybrać rzeczoznawcę majątkowego?Read More »

odszkodowanie za mienie zabużańskie

Odszkodowanie za mienie zabużańskie. Co musisz wiedzieć?

Mienie zabużańskie to zwyczajowa nazwa Kresów Wschodnich, z których przymusowo przesiedlano Polaków po II Wojnie Światowej. Należą do niego tereny dawnego pogranicza wschodniego, które obecnie wchodzą w skład terytorium państwowego Ukrainy, Białorusi oraz Litwy. Odszkodowania dla wysiedlonych zaczęły być przyznawane w latach 40., jednak do czasów współczesnych nie wszystkie uprawnione osoby otrzymały rekompensatę. Prawo do …

Odszkodowanie za mienie zabużańskie. Co musisz wiedzieć?Read More »