Z jakimi kosztami należy się liczyć, korzystając z ekspertyzy rzeczoznawcy?

Chcesz zamówić ekspertyzę, ale nie wiesz, z jakim wydatkiem musisz się liczyć? Zobacz, co musisz wiedzieć na ten temat!

Ile kosztuje wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę?

Na to pytanie nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie. Trzeba mieć na uwadze, że na ostateczną cenę składa się co najmniej kilka czynników. Znaczenie mają takie kwestie jak np. osobista wycena czasu pracy danego rzeczoznawcy, jego doświadczenie i kwalifikacje, miasto świadczonej usługi, rodzaj i rozmiar nieruchomości, a także zakres czynności, które musi podjąć specjalista, aby dokonać profesjonalnej i kompletnej wyceny.

Koszt takiej usługi można jednak nieco uogólnić. Mówiąc w uproszczeniu, koszt usługi rzeczoznawcy zaczyna się najczęściej od 500 złotych. Nie sposób zaś podać dokładną wartość górnej granicy, gdyż, jak zostało wspomniane wyżej, składa się na nią zbyt wiele czynników. Może to być zarówno kilkaset, jak i kilka tysięcy złotych.

Co składa się na koszt ekspertyzy rzeczoznawcy?

Wykonując wyceny nieruchomości w Bogatyni i okolicach, zauważam, że niewiele osób wie, co w zasadzie wchodzi w skład kosztów takiej usługi. Oczywiście głównym składnikiem jest honorarium rzeczoznawcy, które określa on samodzielnie. Niekiedy jednak specjalista musi podjąć dodatkowe kroki, aby ekspertyza była kompletna. Mowa tu m.in. o pozyskiwaniu informacji dotyczących prawa własności. Tego rodzaju dokumentacja może być zaś uzyskana z urzędów jedynie po uiszczeniu opłaty.

Trzeba wziąć pod uwagę, że każdy rzeczoznawca może nieco inaczej wyliczać koszt swoich usług. Niektórzy przyjmują stawkę za tzw. roboczogodzinę, doliczają wydatki powiązane z dojazdami, wykonywaniem wydruków i tym podobne. Inni zaś ryczałtują tego rodzaju koszty poboczne, określając jednolitą stawkę, np. dla określonych rodzajów nieruchomości.