Jakie elementy podlegają wycenie działki nieruchomości?

Celem wyceny nieruchomości jest oszacowanie realnej wartości określonej nieruchomości czy też działki. Najczęściej sporządzana jest przed podziałem majątku, sprzedażą lub podjęciem kredytu hipotetycznego. Aby została dobrze wykonana, warto jest zaufać profesjonaliście i zatrudnić rzeczoznawcę majątkowego.

Co wycenia rzeczoznawca?

Każda wycena nieruchomości gruntowej, aby była wiarygodna, powinna zostać sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Przygotowany po sporządzonej wycenie operat szacunkowy jest na równi z rangą dokumentu urzędowego, dzięki czemu może zostać wykorzystany w trakcie sprzedażowych transakcji lub na drodze sądowej. Podczas wyceny nieruchomości brane są pod uwagę różne aspekty. Analizowane jest położenie oraz jej rodzaj, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania terenu, a także jej aktualny stan zagospodarowania oraz wyposażenie ze strony infrastruktury technicznej. Sprawdzane są także obostrzenia prawne, czy ewentualne hipoteki. Jeśli szukasz sprawdzonego rzeczoznawcy majątkowego z Lwówka Śląskiego, to koniecznie skorzystaj z usług Dariusza Sasa. Dzięki niemu twoja nieruchomość zostanie sprawnie i rzetelnie wyceniona, a ty otrzymasz profesjonalnie sporządzony operat szacunkowy.

Kiedy potrzebna jest wycena działki nieruchomości?

Wycena działki przydaje się szczególnie w kilku przypadkach. Warto ją zrobić przed podjęciem kredytu hipotetycznego, co pozwali na dokładne oszacowanie wartości majątki. Jest także niezwykle przydatna w trakcie podziału spadku, gdzie rozwiewa wątpliwości co do ewentualnej sumy do podziału między spadkobierców. Podobnie jest w przypadku rozwodu i podziału majątku. Wycena wartości nieruchomości jest przydatna także przy darowiźnie, gdzie podatek ustala się w odniesieniu od jej wartości rynkowej.