Kiedy warto zdecydować się na profesjonalną wycenę nieruchomości?

Pojęcie wyceny nieruchomości zostało zdefiniowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Wycena nieruchomości polega na określeniu rynkowej wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość, określona w wycenie jest najbardziej prawdopodobną ceną, którą można uzyskać na rynku za daną nieruchomość. Proces wyceny obejmuje określenie nie tylko wartości rynkowej, ale również katastralnej czy odtworzeniowej. Sprawdźmy, kiedy skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego jest konieczne?

Kupno nieruchomości na kredyt

Najbardziej powszechną sytuacją, w której wycena nieruchomości jest niezbędna będzie transakcja zakupu nieruchomości kredytowanej. Ocena zdolności kredytowej, dokonywana przez bank jest uwarunkowana między innymi wartością nieruchomości, określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Pamiętajmy przy tym, że takiej wyceny może dokonać tylko osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju na podstawie zdanego egzaminu państwowego oraz została wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. W przypadku dokonywania wyceny nieruchomości na potrzeby uzyskania kredytowania i zabezpieczenia kredytu, rzeczoznawca majątkowy może działać zarówno na zlecenie banku jak i kredytobiorcy.

Wycena nieruchomości ma bezpośredni wpływ na wynik analizy ryzyka kredytowego banku i tym samym koszty kredytu. Bank bierze pod uwagę stosunek wysokości kredytu do wartości nieruchomości i jeżeli jest on zbyt niski, potencjalny kredytobiorca może uzyskać decyzję odmowną. Warto mieć przy tym na uwadze, że nawet jeżeli wartość nieruchomości przewyższa jej cenę transakcyjną to nie stanowi to podstawy do zwolnienia kredytobiorcy z obowiązku posiadania wkładu własnego.

Postępowanie sądowe i ubezpieczenia

Wycena nieruchomości musi zostać sporządzona przy niemal każdej transakcji kupna – sprzedaży. Jest również niezbędna, gdy klient zamierza ubezpieczyć mieszkanie, dom lub działkę. Większość firm ubezpieczeniowych wymaga dostarczenia operatu szacunkowego lub opinii rzeczoznawcy majątkowego. Na podstawie wyceny ubezpieczalnia wyliczy wysokość ubezpieczenia oraz poszczególnych składek. Ma to również istotne znaczenie przy ubieganiu się o odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód. Dokonanie wyceny nieruchomości będzie ponad to konieczne, jeżeli stanie się ona przedmiotem postępowania sądowego. Mowa tu przede wszystkim o takich sytuacjach, jak postępowanie spadkowe czy podział majątku. Ocena wartości rynkowej nieruchomości pomaga także określić wysokość podatków, jakie należy zapłacić za wynajmowaną lub dzierżawioną nieruchomość.

O wycenę należy zatroszczyć się także wówczas, gdy nieruchomość ma stać się jednym z aktywów firmy i w ten sposób przyczynić się do rozwoju działalności gospodarczej. Będzie także niezbędna w przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub chęci amortyzacji środków trwałych.

Czym jest operat szacunkowy? Przeczytaj na naszym blogu