Blog

Wycena działki budowlanej

Wycena działki budowlanej krok po kroku

Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej sporządzana jest w formie operatu szacunkowego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Przygotowywana jest w celu określenia wartości rynkowej działki budowlanej, komercyjnej lub leśnej, czyli jej najbardziej prawdopodobnej kwoty, jaką można za nią uzyskać na rynku w momencie sporządzenia wyceny. Przeprowadza się ją metodą porównawczą lub dochodową na podstawie danych możliwych do weryfikacji, …

Wycena działki budowlanej krok po krokuRead More »

Wartość rynkowa nieruchomości

Jakie czynniki kształtują wartość rynkową nieruchomości?

Zgodnie z PKZW i rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego, wartość rynkowa nieruchomości to kwota szacunkowa, którą można uzyskać w dniu sporządzania wyceny za nieruchomość na mocy transakcji sprzedażowej. Zastrzeżeniem jest konieczność wyraźnego zamiaru zawarcia umowy ze strony kupującego i sprzedającego, zawarcie transakcji na zasadach rynkowych i działanie wykluczające przymus. Kwota szacunkowa wyrażana jest wartością pieniężną i stanowi …

Jakie czynniki kształtują wartość rynkową nieruchomości?Read More »

Rzeczoznawca majątkowy

Jak wybrać rzeczoznawcę majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną, która posiada licencję w zakresie szacowania nieruchomości. Posiadanie odpowiednich uprawnień w tym zawodzie jest szczególnie istotnie, ponieważ ich brak podlega karze grzywny. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązuje się do obiektywizmu oraz działania w zgodzie z prawem i zasadami etyki zawodowej. Powinien być niezależny, precyzyjny i dociekliwy. Sprawdźmy, na jakie czynniki zwrócić uwagę …

Jak wybrać rzeczoznawcę majątkowego?Read More »

odszkodowanie za mienie zabużańskie

Odszkodowanie za mienie zabużańskie. Co musisz wiedzieć?

Mienie zabużańskie to zwyczajowa nazwa Kresów Wschodnich, z których przymusowo przesiedlano Polaków po II Wojnie Światowej. Należą do niego tereny dawnego pogranicza wschodniego, które obecnie wchodzą w skład terytorium państwowego Ukrainy, Białorusi oraz Litwy. Odszkodowania dla wysiedlonych zaczęły być przyznawane w latach 40., jednak do czasów współczesnych nie wszystkie uprawnione osoby otrzymały rekompensatę. Prawo do …

Odszkodowanie za mienie zabużańskie. Co musisz wiedzieć?Read More »

Operat szacunkowy

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym, sporządzonym w formie pisemnej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Sporządzenie operatu szacunkowego jest konsekwencją przeprowadzonej wyceny nieruchomości. Może być on wykorzystany jako materiał dowodowy, a zasady jego przygotowana są regulowane prawnie. Sporządzony operat szacunkowy może podlegać ocenie organizacji zawodowej rzeczoznawcy majątkowego lub zaopiniowaniu przez innego specjalistę. Sprawdźmy, co jeszcze warto wiedzieć …

Czym jest operat szacunkowy?Read More »

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości. Kiedy jest potrzebna?

Pojęcie wyceny nieruchomości zostało zdefiniowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Wycena nieruchomości polega na określeniu rynkowej wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość, określona w wycenie jest najbardziej prawdopodobną ceną, którą można uzyskać na rynku za daną nieruchomość. Proces wyceny obejmuje określenie nie tylko wartości rynkowej, ale również katastralnej czy …

Wycena nieruchomości. Kiedy jest potrzebna?Read More »